1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy uchwały Rady Języka Polskiego mogą być w całości cytowane w artykułach Wikipedii?

Rada Języka Polskiego jest organem funkcjonującym na podstawie ustawy o języku polskim. Ustawa ta ustanowiła Radę jako komitet problemowy PAN, nie wprowadziła jednak jasności co do tego, czy uchwały RJP mają moc wiążącą czy nie. Niemniej jednak, z uwagi na ustawowe umocowanie oraz ustawową kompetencję do wydawania uchwał o niewątpliwie publicznoprawnym charakterze, uchwały są materiałami urzędowymi, o których mowa w art. 4 pr. aut. W odróżnieniu bowiem od dokumentów urzędowych, materiały urzędowe to pojęcie, które ma dość szeroki zakres i obejmuje generalnie wszystko, co pochodzi z urzędu. Z kolei „urzędowa” natura RJP wynika z kompetencji określonych w ustawie o języku polskim (choć są to jedynie kompetencje opiniodawcze, a niekoniecznie „władcze”). Uchwały RJP mogą być zatem cytowane w całości bez konieczności stosowania się do wymogów art. 29, gdyż nie obejmuje ich prawo autorskie.