1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Książka została opublikowana w wydawnictwie naukowym, które następnie umieściło ją na platformie ibuk.pl. Książka była polecaną literaturą do zajęć i studenci wykupili dostęp do książki na platformie w opcji pozwalającej na korzystanie tylko w wersji online. Nie mogli pobrać pliku z książką. Napisali więc skrypt, który robił zrzut ekranu każdej strony książki. W ten sposób dokonali zrzutu wszystkiego i rozpowszechnili to w swojej grupie. Czy mogli to zrobić w zakresie dozwolonego użytku osobistego?

Tematy: pojedyncze egzemplarze / dozwolony użytek osobisty / stosunek towarzyski

Pytanie dotyka nierozstrzygniętego niestety dotychczas sporu, czy art. 23 prawa autorskiego zawiera ograniczenia co do liczby egzemplarzy oraz jak rozumieć użyte tam sformułowanie „stosunek towarzyski”. Istnieją interpretacje, zgodnie z którymi opisana w pytaniu działalność mieści się w granicach dozwolonego użytku osobistego. Jednocześnie istnieją też argumenty, powołujące się m.in. na art. 35 i zawarte tam wymogi poszanowania normalnego korzystania z utworu oraz słusznych interesów twórcy, zgodnie z którymi opisane w pytaniu działanie wykracza poza dozwolony użytek (argumenty te sprowadzają się do potocznej konstatacji „gdyby wszyscy tak robili, to autorzy sprzedaliby tylko jedną książkę”). Można się oczywiście zgadzać bądź z jedną, bądź z drugą stroną sporu, ale faktem jest, że w przepisach nie ma jasnej odpowiedzi na zadane tu pytanie.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.