Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy nauczyciel akademicki podczas wykonywania obowiązków służbowych (prowadzenie wykładu/ćwiczeń) staje się osobą publiczną? Czy student może wykonać zdjęcie wykładowcy bez zgody wykładowcy - jeśli jest ona w ogóle potrzebna? Czy może je opublikować w mediach społecznościowych?

Tematy: wizerunek

Nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku „osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych” (art. 81 pr. aut.). Wykładowca może być osobą powszechnie znaną, przy czym „powszechność” można odnosić do pewnej grupy, niekoniecznie do całego społeczeństwa. Zakres tej powszechnej znajomości niektóre sądy przekładają na dozwolony zakres rozpowszechniania wizerunku. Czyli np. jeżeli wykładowca jest powszechnie znany tylko wśród studentów danej uczelni, to jego zgoda byłaby potrzebna dopiero wtedy, gdy zasięg medium wykracza poza tę grupę.
Niezależnie od tego zasięgu, wizerunek musi pozostawać w związku z funkcją publiczną wykładowcy. Poza tym, art. 81 pr. aut. nie upoważnia do naruszania dóbr osobistych wykładowcy, czyli np. do publikowania wizerunku w sposób naruszający jego godność.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.