Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Mam stronę opartą na darmowym cms oparty o opensurce. W licencji było napisane, że strona musi posiadać link zwrotny, ja tego linku nie miałem. Dostałem wezwanie do zapłaty, że muszę zapłacić dwukrotność według prawa. Nie istnieje coś takiego jak wezwanie sprawcy do usunięcia w ciągu 7 dni. I dopiero jak sprawca nie reaguje, to wtedy do sądu?

Tematy: naruszenie autorskich praw majątkowych / licencje

Poza pewnymi szczególnymi sytuacjami, obecnie w polskim prawie nie istnieje wymóg kierowania „wezwań przedsądowych” przed wytoczeniem powództwa. Przy czym, z opisu okoliczności wynika, że pytający otrzymał takie właśnie wezwanie, a nie pozew. Osoba, której prawa naruszono nie ma natomiast obowiązku „miarkowania” swoich roszczeń i choć istotnie w przypadku naruszenia przysługują zarówno roszczenie o zaniechanie lub naprawienie naruszenia oraz roszczenie o naprawienie szkody, to do uprawnionego zależy czy i z jakich roszczeń chce korzystać.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.