Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Chcielibyśmy umieścić cytat znanej osoby (nieżyjącej, np. Marylin Monroe) na produkcie. Czy wykorzystanie komercyjne cytatu takiego podlega jakimś obostrzeniom?

Tematy: dozwolony cytat

Cytat powinien być m.in. uzasadniony celami takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości (te ostatnie to np. parodia, pastisz, karykatura). Poza tym, cytat musi następować w samoistnym utworze. Te dwa wymagania mogą być trudne do zrealizowania w przypadku umieszczania cytatów na produktach, ale nie można ich też z góry wykluczyć.

Niektórzy prawnicy uważają, że cytat (i dozwolony użytek w ogóle) nie może mieć charakteru komercyjnego. Trudno to co prawda uzasadnić, gdyż w przepisach nie ma takiego zakazu wprost. Niemniej jednak komercyjny charakter wykorzystania może powodować co najmniej bardziej rygorystyczne podejście sądu przy ocenianiu, że spełniono wymagania stawiane cytatom.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.