Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Chciałbym stworzyć koszulkę z nadrukowanym napisem, tytułem albumu muzycznego, wykonanego tą samą czcionką, która jest na albumie. Czy mogę taką koszulkę później odsprzedać? Czy naruszę prawa autorskie twórcy okładki tego albumu?

Tematy: art. 1 pr. aut. / dozwolony użytek / komercyjne wykorzystanie / utwór

Tytuł albumu muzycznego podobnie jak użyta czcionka podlegają ochronie prawnoautorskiej jeśli stanowią utwór w rozumieniu obowiązujących przepisów. W takim przypadku ich komercyjne powielanie i odsprzedaż może nie być możliwe bez stosownej umowy lub zgody uprawnionego podmiotu jeśli nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Za utwór można uznać rezultat pracy twórczej, który z wysokim prawdopodobieństwem nie zostałby osiągnięty przez inną osobę niż dany autor. Nie jest zatem wykluczone, że tytuł albumu stanowić będzie utwór, choć osiągnięcie tego jest trudne ze względu na ograniczoną możliwość doboru oryginalnych i indywidualnych słów. Prawdopodobieństwo wypełnienia cech utworu jest natomiast większe w przypadku czcionki, która bardzo często nie tylko stanowi przejaw twórczej działalności, ale jest także obiektywnie niepowtarzalna.

Martyna Stefańska

Wróć do listy pytań.