Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Posiadam gotowy tekst który zamierzam rozpowszechnić za pewną opłatą. Jednak tekst jest napisany przez inna osobę, która dała mi tytuły książek z których czerpała informacje. Przejrzałem tę pracę i są tam całe linijki przepisane słowo w słowo z książek. Moje pytanie brzmi czy jeżeli w bibliografii podam książki z których czerpałem te informacje to mogę rozpowszechnić odpłatnie taki materiał? Gdzie mogę sprawdzić, czy dany tekst ma wystarczającą liczbę pozycji w bibliografii?

Tematy: dozwolony cytat / plagiat

Prawo autorskie wyraźnie wskazuje, że można przytaczać urywki rozpowszechnionych utworów (lub drobne utwory w całości) w innych samodzielnych utworach celem nauczania, wyjaśnienia pewnych kwestii, polemiki, dokonania analizy krytycznej lub naukowej czy też w związku ze specyfiką gatunku danej twórczości. Zastosowanie cytatu powinno być zatem uzasadnione jednym z powyższych celów a jego proporcje w stosunku do własnej twórczości nie mogą pozostawiać wątpliwości, że wciąż mamy do czynienia z nowym, niezależnym utworem. Co więcej, przy cytowaniu wymagane jest podanie źródła oraz oznaczenia twórcy cytowanego utworu. Dla uniknięcia zarzutu plagiatu (przypisania sobie autorstwa cudzego utworu) ważne jest też wyraźne oznaczenie cytatu. Samo podanie bibliografii wykorzystanych w pracy publikacji nie będzie wobec tego wystarczające, niezależnie od tego jak duża będzie ich liczba.

Martyna Stefańska

Wróć do listy pytań.