Prawo kultury

Czy podczas konferencji organizowanej przez uczelnię (konferencja dotyczy dydaktyki w szkole wyższej) nauczyciel akademicki reprezentujący daną uczelnię, który ma wystąpienie na temat swoich praktyk może wykorzystać grafikę/zdjęcie autorstwa innych osób na zasadzie dozwolonego użytku edukacyjnego (przy założeniu że grafika jest spójna z celem i potrzeba, aby coś wyjaśnić)? Czy raczej zastosowanie ma tutaj prawo cytatu? Konferencja ma cel edukacyjny (nauczyciele uczą się od siebie), ale nie jest to cel wpisany w podstawę programową/sylabus.

W opisanej z w pytaniu sytuacji można najprawdopodobniej powoływać się na oba przepisy o dozwolonym użytku jednocześnie. Przy czym faktycznie powołanie się na użytek edukacyjny wymagałoby wykazania, że użycie utworu mieści się w celu dydaktycznym instytucji, a dozwolony cytat to przepis, na który może powoływać się indywidualny autor prezentacji. Oznacza to, że prawdopodobnie łatwiej będzie wykazać spełnienie wymagań dotyczących dozwolonego cytowania (co zresztą nie jest samo w sobie w tej sytuacji jednoznacznie przesądzone).