1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy podczas konferencji organizowanej przez uczelnię (konferencja dotyczy dydaktyki w szkole wyższej) nauczyciel akademicki reprezentujący daną uczelnię, który ma wystąpienie na temat swoich praktyk może wykorzystać grafikę/zdjęcie autorstwa innych osób na zasadzie dozwolonego użytku edukacyjnego (przy założeniu że grafika jest spójna z celem i potrzeba, aby coś wyjaśnić)? Czy raczej zastosowanie ma tutaj prawo cytatu? Konferencja ma cel edukacyjny (nauczyciele uczą się od siebie), ale nie jest to cel wpisany w podstawę programową/sylabus.

Tematy: dozwolony cytat / dozwolony użytek edukacyjny

W opisanej z w pytaniu sytuacji można najprawdopodobniej powoływać się na oba przepisy o dozwolonym użytku jednocześnie. Przy czym faktycznie powołanie się na użytek edukacyjny wymagałoby wykazania, że użycie utworu mieści się w celu dydaktycznym instytucji, a dozwolony cytat to przepis, na który może powoływać się indywidualny autor prezentacji. Oznacza to, że prawdopodobnie łatwiej będzie wykazać spełnienie wymagań dotyczących dozwolonego cytowania (co zresztą nie jest samo w sobie w tej sytuacji jednoznacznie przesądzone).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.