Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Rozpoczęłam naukę programu Blender 3d i czasem korzystam z gotowych obiektów 3d, które są dostępne na stronie http://www.blendswap.com w większości na licencji CC-BY. Czy jeśli chciałabym umiejscowić na swojej stronie gotowy render (gotowe zdjęcie/animacja), na którym będzie użyty dany model, to czy muszę pisać, że na zdjęciu jest render monitora 3d autorstwa x (zakładając, że monitor będzie elementem całego pokoju)?

Tematy: dozwolony cytat / wskazywanie źródła / utwór architektoniczny

Bezpośrednie wykorzystanie obiektu 3D do stworzenia obrazu 2D zostanie najprawdopodobniej potraktowane jako zapożyczenie do tego obrazu cudzego utworu. Na podobnej zasadzie architekci uznawani są za autorów budynków, choć przecież powstają one w wyniku działań budowniczych na podstawie stworzonych przez architektów projektów. Nawet jeżeli takie zapożyczenie byłoby tylko cytatem, to wskazanie autorstwa, tytułu i źródła obiektu byłoby wymagane. A najprawdopodobniej wykorzystanie przekroczy tu granice dozwolonego cytatu, stąd konieczne będzie zastosowanie się do wymagań licencji CC-BY i wskazanie wszystkich wymaganych informacji (np. w podpisie lub metadanych obrazka).

Można sobie oczywiście wyobrazić sytuacje, w których obiekt 3d zostanie wykorzystany tylko w granicach dozwolonej inspiracji (np. studiowanie modelu w celu samodzielnego zaprojektowania własnego modelu bazującego na podobnym pomyśle). W takiej sytuacji brak informacji o źródle inspiracji nie będzie naruszeniem prawa autorskiego.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.