1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Wykorzystuję fragmenty utworu dramatycznego żeby stworzyć coś w rodzaju powieści graficznej. Nie jest to więc zilustrowanie dramatu, z którego tekstu korzystałam tylko we fragmentach. Na stronie tytułowej zamieszczam moje imię i nazwisko i tytuł inny niż ten, który jest w oryginalnym dramacie. Dołączam informację "na motywach twórczości Juliusza Słowackiego". Na końcu zamieszczam informację o tym, skąd pochodzi tekst wykorzystany w mojej książce, kto jest autorem, w jakiej pozycji, zbiorze dramatów można go znaleźć. Czy wszystko w takim sposobie korzystania z tekstu literackiego jest pod względem prawnym w porządku?

Tematy: dozwolony cytat / utwór inspirowany

Juliusz Słowacki zmarł ponad 70 lat temu, więc jego twórczość należy do domeny publicznej i może być swobodnie wykorzystana. Jeżeli jednak w podobny sposób wykorzystano współczesny utwór dramatyczny to należałoby się zastanowić, czy mieści się to w granicach inspiracji lub dozwolonego cytowania (przy czym dozwolone jest nie tylko cytowanie fragmentów, ale też użytki transformacyjne takie jak parodia lub pastisz, ew. podobne gatunki twórczości).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.