1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Napisałam książkę inspirowana japońską mangą i zadedykowałam ją jej autorowi. Czy to wystarczy by ją opublikować, czy trzeba prosić i udzielenie zgody autora, co może być trudne? Dodam, że z mangi zaczerpnęłam tylko kilka postaci, potrzebnych do fabuły mojej książki, reszta to mój własny pomysł.

Tematy: dozwolony cytat / opracowanie / utwór inspirowany

Rozpowszechnianie utworu powstałego z inspiracji cudzym utworem nie wymaga niczyjej zgody. Ale w praktyce, granica pomiędzy inspiracją, a kopią lub opracowaniem jest często trudna do uchwycenia. Zawarta w pytaniu informacja o „zaczerpnięciu kilku postaci” sugeruje, że mamy do czynienia nie tyle z utworem inspirowanym, co raczej utworem z zapożyczeniami. Wykorzystanie tych postaci, o ile przekracza granice np. cytatu, parodii, pastiszu, powoduje, że korzystanie z utworu będzie wymagało zgody autora oryginału.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.