Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Pewien człowiek pozostawił po sobie wspomnienia z całego życia w formie rękopisu, spisane na początku lat 50. Przekazał je wtedy dwóm naukowym placówkom, nic nie wspominając o prawach autorskich. Chciałbym te wspomnienia opracować naukowo i wydać, bo są ciekawe, ale nie jest jasna kwestia praw autorskich. Co mogę zrobić? Kogo z rodziny muszę zapytać o zgodę? Kogo mam odnaleźć?

Tematy: wygasanie ochrony / dziedziczenie

Prawa autorskie wygasają dopiero po upływie 70 lat od śmierci autora, a jeżeli nie zostały za życia przeniesione, to przechodzą na spadkobierców. Konieczne będzie zatem ustalenie tych okoliczności, a w szczególności kto odziedziczył prawa po autorze.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.