Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy, w zgodzie z prawem, można wykorzystać do wykonania jakiegoś produktu dzieło sztuki i dodatkowo ingerować w jego formę (oczywiście w sposób korelujący z przesłaniem dzieła, stylistyką, nie ośmieszając autora i jego spuścizny, itp.)?

Tematy: prawo do zezwalania na korzystanie z opracowań / opracowanie / nieodpłatne korzystanie / komercyjne wykorzystanie

Komercyjne powielanie i odsprzedaż utworów nie jest możliwa bez stosownej umowy lub zgody uprawnionego podmiotu, o ile nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku (np. parodia, pastisz). Chyba, że prawa majątkowe do utworu już wygasły).

Podobny wymóg dotyczy również utworów, w których wprowadzono zmiany – zarówno twórcze jak i nietwórcze (zobacz więcej tutaj: Opracowanie oraz Zmiany utworu).

Martyna Stefańska

Wróć do listy pytań.