Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy mogę legalnie sprzedawać plakaty lub drukowane obrazy, których jedyną treścią będzie zdjęcie na licencji CC0 bezpłatnie ściągnięte przeze mnie z internetu?

Tematy: licencje CC / licencje

Oświadczenie CC0 pozwala na zwielokrotnianie, zmienianie, rozpowszechnianie i wykonywanie utworu, nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę.

Niemniej jednak trzeba pamiętać, że w jednej fotografii mogą mieścić się prawa wielu osób (prawa do fotografowanej rzeczy, prawa do wizerunku przedstawionej na fotografii osoby. Por. nasze wcześniejsze odpowiedzi na ten temat: http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/485/, http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/21/. Warto zatem upewnić się, że osoba przywołująca CC0 jest jedynym uprawnionym do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie przedmiotowego zdjęcia.

Martyna Stefańska

Wróć do listy pytań.