1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Zakupiłem zrealizowany w USA tutorial video związany m.in. z obsługą programów muzycznych. Czy nagrywając taki poradnik po polsku który w znacznej mierze wzoruje się na pierwowzorze amerykańskim (podobne porady, schemat wyjaśniania, kolejność), mogę sprzedawać go jako mój własny i czerpać z tego tytułu korzyści majątkowe?

Tematy: indywidualna twórczość / art. 2 pr. aut. / zakres ochrony / opracowanie / tłumaczenie / film / tłumaczenie cudzych tekstów / inspiracja / prawa do tłumaczenia / przetłumaczenie cudzego utworu / komercyjne wykorzystanie tłumaczenia cudzego utworu / idea a sposób wyrażenia / przetłumaczenie cudzego poradnika

Prawo autorskie nie chroni idei i zasad, a jedynie ich konkretną postać wyrażenia, jeżeli ta postać zawiera w sobie wkład indywidualnej twórczości. Producent amerykańskiego poradnika nie może zatem zakazać nikomu nagrania własnego poradnika na ten sam temat. Nie można jednak z góry przesądzić, gdzie stać będzie granica pomiędzy ideą a sposobem wyrażenia w takim przypadku. Pewne elementy scenariusza, treść porad, przykłady mogą wynikać z różnych zewnętrznych okoliczności i wobec tego nie być twórcze. Ponieważ jednak przyjmuje się, że stopień indywidualnej twórczości wymagany do objęcia ochroną jest niski, wszelkie podobieństwo wiąże się z ryzykiem.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.