1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Publikacje

Publikujemy "Nieuchronny plagiat" Macieja Jakubowiaka

Dzięki uprzejmości Dr. Macieja Jakubowiaka publikujemy jego rozprawę pt. „Nieuchronny plagiat”.

Pod „czytaj więcej” publikujemy recenzje prof. Przemysława Czaplińskiego oraz prof. Ryszarda Koziołka i sylwetkę Autora.

Pobierz e-booka w formacie pdf, epub oraz mobi.

CopyCamp 2017: raport pokonferencyjny

VI edycja konferencji CopyCamp miała miejsce w Warszawie, w dniach 28-29 września 2017 r. pod hasłem „the Internet of Copyrighted Things”. Gościliśmy 60 prelegentów z 21 krajów, którzy podzieli się swoim doświadczeniem w trakcie prezentacji i warsztatów z publicznością zgromadzoną w Kinie Praha oraz w internecie.

Autorka raportu, Diana Cocoru, podsumowała najbardziej popularne prezentacje. Co ciekawe, dotyczą one tematów, które nie są wprost kojarzone z prawem autorskim. Ponadto, osobna część raportu została poświęcona wyzwaniom trwającej reformy prawa autorskiego Unii Europejskiej, które zostały omówione podczas CopyCampu.

Pobierz e-booka w formacie pdf, epub oraz mobi.

CopyCamp 2016: publikacja pokonferencyjna

W 2016 roku spotkaliśmy się na CopyCampie po raz piąty. Jak zwykle, zaprosiliśmy autorów, artystów, europarlamentarzystów, piratów, organizacje zbiorowego zarządzania, bibliotekarzy, prawników, naukowców, nauczycieli i wielu innych zainteresowanych wpływem prawa autorskiego na społeczeństwo informacyjne. Na piątym CopyCampie udało się nam zgromadzić największą do tej pory liczbę gości zagranicznych, reprezentujących odmienne punkty widzenia z wielu różnych stron świata. Najwięcej prelegentów pochodziło z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) a chcąc jeszcze bardziej rozpropagować ich punkt widzenia wydajemy niniejszą publikację pokonferencyjną.

Pobierz e-booka w formacie pdf, epub, mobi oraz txt.

Konrad Gliściński, Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928

„Kiedy w 2011 roku zaproponowaliśmy autorowi napisanie kilku esejów o historii praw autorskich, ani my, ani on nie wiedzieliśmy, że projekt ten rozrośnie się do takich rozmiarów. Jesteśmy dumni, że udało się doprowadzić te pracę do końca, a książka trafia w Państwa ręce. „Wszystkie prawa zastrzeżone” z pewnością będą lekturą obowiązkową na studiach prawniczych, ale sięgać po nią będą także historycy idei, filozofowie i politolodzy, bo książka Gliścińskiego wychodzi daleko poza wąsko rozumianą historię prawa. Autor na przykładzie praw autorskich pokazuje precyzyjnie i krytycznie, w jaki sposób nowe idee filozoficzne i przemiany technologiczne przekładają się na stworzenie systemu normatywnego, a ten z kolei kształtuje rzeczywistość społeczną, ekonomiczną i stosunki władzy w społeczeństwie. Pokazuje jak dzisiejsza „walka z piractwem” ma swoje korzenie w myśli oświecenia, sporach politycznych okresu rewolucji przemysłowej, przemianach związanych z globalizacją.”

Jarosław Lipszyc

Kup wersję papierową

Poza rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim.

Nikt nie wie, ilu mamy w Polsce twórców. Ministerstwo Finansów wie, ilu mamy zarabiających twórców – bo twórcy wykazują dochody z tytułu praw autorskich w osobnej rubryce formularza podatkowego. Ale Ministerstwo Finansów nie ujawniło – jeszcze – tych danych. Ministerstwo Kultury wie, ilu mamy twórców zrzeszonych w stowarzyszeniach ogólnopolskich. Ale mało który twórca się zrzesza. ZAiKS wie, ilu twórcom wypłaca pieniądze z tytuły odtworzeń utworów. Ale mało który twórca jest wystarczająco popularny, żeby te pieniądze dostać.

Poniekąd wszyscy jesteśmy twórcami – robimy zdjęcia, komentujemy w sieci, śpiewamy. Niektórzy wkładają w to więcej pasji. Ta książka to wywiady z tymi, którzy wkładają bardzo dużo pasji, ale nie mieszczą się w komercyjnym systemie współczesnej kultury. Opowiadają o swoich frustracjach i złudzeniach. Pokazują jak można żyć w ramach, obok lub wbrew systemowi praw autorskich. I często mówią o potrzebie zmian, jeśli w możliwość zmiany jeszcze wierzą.

Wierzę, że regulacje prawne muszą brać pod uwagę wszystkich uczestników kultury. Wszystkich uczestników dialogu, który jako społeczeństwo toczymy ze sobą w sferze publicznej. W tej książce chcemy dać głos tym, których problemy są słabo słyszalne na ministerialnych korytarzach czy w kuluarach branżowych konferencji, których nie obejmą badania rynku i raporty ekspertów.

– Jarosław Lipszyc

Poza rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim to zbiór rozmów z muzykami, prawnikami, organizatorami koncertów, ludźmi prowadzącymi małe wytwórnie. Ukazuje się nakładem Fundacja Nowoczesna Polska, która od lat zajmuje się tematyką praw autorskich, m.in. ostatnio wydając Historię Wynagradzania Twórczości Marcina Wilkowskiego.

Poza rejestrem dotyczy związków między współczesną muzyką oraz prawem autorskim, ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie muzyki w internecie, relacje z ZAiKSem oraz umowy podpisywane przez muzyków z różnymi instytucjami. Ale pojawiają się tam również i takie wątki jak: przegrywalnie kaset, projekty emerytur dla artystów, regulacje prawne dotyczące sound artu, podejście do pieniędzy w różnych środowiskach różnie rozumianego „niezalu”.

– Antoni Michnik, Izabela Smelczyńska

Pobierz książkę w formacie PDF

Marcin Wilkowski, Historia wynagradzania twórczości

Po przeczytaniu książki Wilkowskiego możemy dojść do wniosku, że dzisiejsi artyści mają jednak trochę lepiej niż pisarze-wyrobnicy z Grub Street. Zrozumiemy też, że zmiany w wynagradzaniu twórczości nie dokonują się dzisiaj i nie dokonywały się wczoraj. Każde kolejne pokolenie zmienia swoje podejście do kultury, a to z kolei wymusza zmiany nie tylko w wynagradzaniu twórczości, ale nawet w pojmowaniu roli twórcy w kulturze. Ba! Definicja twórcy to nie jest prosta sprawa… i nigdy nie była – pisze o książce Marcina Wilkowskiego Marcin Maj, redaktor prowadzący Dziennika Internautów.

Przeczytaj całą recenzję.

Posłuchaj rozmowy o książce (podcast Radio Wolna Kultura).

Pobierz książkę w formacie PDF, MOBI i EPUB.

Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?

Koalicja Otwartej Edukacji prezentuje broszurę dla instytucji edukacyjnych na temat ochrony przed zarzutami naruszeń prawa autorskiego.

W Polsce prawnicy i twórcy potrafią domagać się pieniędzy od szkół lub bibliotek np. za wyświetlanie filmów dla uczniów albo wykorzystanie zdjęć. Jest to właściwie forma copyright trollingu o tyle gorsza, że odbywa się bez robienia wielkiego szumu, a ofiary boją się walczyć o swoje – pisał w lutym tego roku na stronach Dziennika Internautów Marcin Maj. Copyright trolling to nieuczciwe wykorzystywanie nieznajomości prawa autorskiego i wyłudzanie opłat za rzekome złamanie obowiązujących przepisów ochrony twórczości.

Chcąc sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji trzeba stosować się do obecnie obowiązujących zasad prawa autorskiego. Trzeba także umieć bronić się przed zarzutami naruszeń tam, gdzie granica wytyczona przez prawo jest trudna do ustalenia. Temu właśnie poświęcona jest niniejsza broszura – pisze we wstępie autor publikacji Krzysztof Siewicz. W przygotowanej przez niego broszurze znajdziemy omówienie najważniejszych elementów tzw. dozwolonego użytku, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej oraz wskazówki co do tego, w jaki sposób reagować na wezwania do zapłaty odszkodowania za rzekome naruszenie prawa autorskiego.

Broszura dostępna jest w postaci plików epub i pdf oraz rozpowszechniana na wolnej licencji CC BY-SA.

Źródło: KOED

CopyCamp 2014: publikacja pokonferencyjna

Co roku artystki i producenci, europarlamentarzystki, piraci, przedstawicielki organizacji zbiorowego zarządzania, bibliotekarze, naukowcy, prawniczki, i edukatorki z całego świata spotykają się w Warszawie, aby wziąć udział w międzynarodowej konferencji CopyCamp – najważniejszego wydarzenia o tematyce prawnoautorskiej w Europie. W czasie wydarzenie zainteresowane strony debaty mają szansę rozmawiać na temat obecnego systemu prawnoautorskiego regulującego obiegi dóbr kultury w internecie oraz jego wpływu na wszystkie sfery aktywności społeczeństwa informacyjnego. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Niniejsza publikacja pokonferencyjna jest subiektywnym wyborem tekstów opartych na wystąpieniach mających miejsce podczas trzeciej edycji CopyCampu.

Już teraz pobierz e-booka w formacie pdf, epub, mobi oraz txt.

Książka jest również dostępna w postaci audiobooka:

Prawo kultury: scenariusze przyszłości

Cel, jaki został postawiony przed zespołem badawczym, to pokazanie możliwych za 25 lat rozwiązań legislacyjnych oraz modeli biznesowych związanych z funkcjonowaniem praw autorskich w szerszym kontekście kultury, społeczeństwa, edukacji, polityk publicznych oraz ekonomii. Efekt tych prac ma stać się przyczynkiem do rozpoczęcia rozmowy nad przyszłością tworzenia, wykorzystywania i udostępniania dzieł kultury.

To zadanie – jak i każda inna próba wpłynięcia na zakres i poziom debaty publicznej – jest wyzwaniem ambitnym. Ponadto refleksja nad przyszłością tak odległą jest obarczona dużym ryzykiem, ponieważ dotychczasowe trendy mogą zmienić kierunek, trzeba też zakładać możliwość zaistnienia zdarzeń, które całkowicie zmienią sytuację. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z metody badawczej zwanej foresight.

Jak myśleć o odległej przyszłości, czyli jak powstawały scenariusze
(Tomasz Kasprzak, Martyna Woropińska)

Cory Doctorow, Kontekst

- Cokolwiek teraz robisz, odłóż to i otwórz tę książkę. Rozdział o tym, jak Cory Doctorow, bywały w internecie i znający wszystkie sztuczki, dał sobie wykraść hasło do Twittera, to lektura obowiązkowa dla każdego. Nie wmawiaj sobie, że ty jesteś ostrożna i ty się na tym znasz, bo on też jest ostrożny i też się na tym zna. A co gorsza, tobie w ten sposób mogą wykraść coś poważniejszego od hasła do Twittera. Dostęp do rachunku bankowego? Sieci korporacyjnej? Archiwum w chmurze, na którym trzymasz osobiste zdjęcia? Przeczytaj, jak łatwo to stracić. A jak już przeczytasz, to polecam resztę książki – zachęca Wojciech Orliński, dziennikarz Gazety Wyborczej i bloger specjalizujący się w tematyce internetu.

Kup wersję papierową

następne