Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Publikacje

Eben Moglen, Wolność w chmurze i inne eseje

Eben Moglen to prawdopodobnie najważniejszy filozof naszych czasów, o którym nigdy nie słyszeliście. Teraz, dzięki Fundacji Nowoczesna Polska, możecie zapoznać się z jego myślą! Dowiecie się, jak ważne są wolna kultura i wolne oprogramowanie oraz co, jako ludzkość i jako jednostki, możemy zyskać dzięki internetowi, a co stracić.
Wypełnij formularz i kup „Wolność w chmurze”!

Prawo autorskie: historia idei - cz. 7 i 8

Prezentujemy trzy ostatnie rozdziały publikacji Konrada Gliścińskiego: Locke się i pracuj a będziesz…, Prawo autorskie a własność oraz W systemie siła.

Marysia Lewandowska, Laurel Ptak - "Undoing Property"

Książka Undoing Property to rezultat czteroletniej współpracy pomiędzy londyńską artystką Marysią Lewandowską a nowojorską kuratorką Lauren Ptak. Redaktorki umieściły w niej teksty wielu autorów, prace wizualne i wywiady dotykające złożonych relacji pomiędzy ekonomią, kulturą, sztuką, niematerialną produkcją a własnością. Znajdziemy też teksty i projekty dotyczące prawa autorskiego i domeny publicznej.

Książka w formacie pdf dostępna jest na stronach Tensta konsthall, lub na stronach galerii the Showroom

Konkurs Future of Copyright 2.0 rozstrzygnięty

Zwycięzca drugiej edycji konkursu Future of Copyright został wyłoniony!
Jury wybrało najlepszą z 9ciu nadesłanych prac.
Jest nią tekst Talllama’y pt „A penny for your Thoughts”.

Udostępniamy książkę, która zawiera wszystkie biorące udział w konkursie teksty w formatach PDF, EPUB oraz MOBI .

Gratulujemy!

Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych

Instytucje publiczne, podobnie jak inni użytkownicy wolnego oprogramowania, mogą korzystać z niego bez ograniczeń i włączać je do swoich produktów. Należy brać przy tym pod uwagę konieczność wywiązania się z obowiązków takich jak uznanie autorstwa, a niekiedy także udostępnienia kodu źródłowego i dopasowania własnej licencji do licencji oryginalnego programu. Instytucje publiczne, chcące udostępniać własne produkty jako wolne oprogramowanie, muszą ponadto dokonać wyboru jednej z kilkudziesięciu modelowych licencji, a przede wszystkim odpowiednio ustalić swoje relacje z zewnętrznymi podmiotami, które mogą się włączyć w tę produkcję (w tym z tzw. „społecznościami”). Opracowanie „Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne” autorstwa dr Krzysztofa Siewicza ma na celu przybliżenie powyższych kwestii.

Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Wolne licencje w nauce. Instrukcja

Wolne licencje w nauce. Instrukcja to publikacja skierowana do autorek i autorów akademickich z dziedzin humanistycznych (choć nie tylko), chcących dowiedzieć się, jak efektywnie udostępniać i zwiększać widoczność swoich prac dzięki wolnym licencjom (źródło: wilkowski.org).

Książka jest dostępna na licencji CC BY-SA 3.0 – do pobrania w formacie PDF.

Copyright Reform for Growth and Jobs: Modernising the European Copyright Framework

Zbiór założeń strategicznych przygotowany przez organizację The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal w ramach spotkania High-Level Roundtable on Making the Copyright Regime Fit for the Digital Age, które odbyło się 29 maja w Brukseli. Autorzy publikacji: prof. Ian Hargreaves z Uniwersytetu w Cardiff oraz prof. Bernt Hugenholtz z Uniwersytetu w Amsterdamie analizują potrzebę modernizacji europejskiego prawa autorskiego, wysuwając osiem konkretnych propozycji reform.

Future of Copyright 2012

Najlepsze prace nadesłane na konkurs Future of Copyright organizowany przez Fundację Nowoczesna Polska – edycja pierwsza, 2012 rok.

EDRI o wyzwaniach prawa autorskiego

Organizacja EDRI opublikowała broszurę Copyright, challenges of the digital era, będącą próbą przybliżenia powodów coraz większego rozdźwięku pomiędzy regulacjami prawa autorskiego a potrzebami obywateli w środowisku cyfrowym.

Autorzy publikacji przekonują: Komputery i internet działają w oparciu o kopiowanie plików. Walka z kopiowaniem oznacza, że albo powinniśmy raz jeszcze napisać prawo albo ponownie wynaleźć komputery i internet.

Manifest Otwartego Dostępu

Informacja to władza. Zawsze znajdą się tacy, którzy chcą ją mieć tylko dla siebie. Światowe dziedzictwo kultury i nauki, wcześniej przez wieki publikowane w książkach i czasopismach, a teraz coraz częściej digitalizowane, zaczyna przejmować garstka prywatnych korporacji. Chcesz czytać o najnowszych osiągnięciach nauki? Musisz słono płacić wydawcom, takim jak Reed Elsevier.

następne poprzednie