1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Opublikowano 28 sierpnia 2012

Domena publiczna – obszar wolności

Tomasz Ganicz, tekst przygotowany w marcu 2012, fragment ze wstępu:„wraz z rozwojem technologii wymiany informacji, która sama stała się rodzajem towaru, zaznaczają się coraz silniejsze tendencje do zawłaszczania, kurczenia i ograniczania dostępu do kultury, w imię prawdziwej czy też rzekomej ochrony interesów ekonomicznych twórców. Z drugiej strony łatwość tworzenia i wymiany cyfrowych kopii utworów powoduje naturalne dążenie do znoszenia tych barier – zarówno w sposób legalny jak i nielegalny. Poniższy tekst stara się w syntetyczny sposób przedstawić istniejący konflikt tych dwóch tendencji.”.