1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Kraków: prawa autorskie zastrzeżone

28 maja 2015 14:30
Prawo kultury

5 czerwca 2015 o godz. 18:30 w krakowskim MoCAKu odbędzie się wykład prof. Paula K. Saint-Amoura pt. Copyright Lives/Żywoty prawa autorskiego.

Prawo autorskie jest zwykle kojarzone z działalnością artystyczną oraz regulacjami dotyczącymi tego, kto i na jakich warunkach może korzystać z powstających utworów. Rosnące znaczenie własności intelektualnej w rozwiniętych gospodarkach sprawia jednak, że prawo autorskie obejmuje coraz większe obszary życia. Już dziś toczą się dyskusje nad tym, czy kod genetyczny i organizmy modyfikowane genetycznie stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Samo prawo okazuje się natomiast ściśle związane z naszym rozumieniem życia oraz sposobami sprawowania nad nim władzy. Paul K. Saint-Amour, literaturoznawca i krytyk prawa autorskiego, profesor University of Pennsylvania, będzie mówił o związkach własności intelektualnej i biopolityki oraz o miejscu literatury i sztuki refleksji nad nimi.

Wykład odbędzie się w ramach międzynarodowego seminarium „Literatura i sztuki. Prawa autorskie zastrzeżone”, organizowanego przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ oraz Centrum Studiów Humanistycznych UJ w dniach 5-6 czerwca 2015 r. Program seminarium dostępny jest online oraz w wersji PDF.

Paul K. Saint-Amour — profesor literatury angielskiej na University of Pennsylvania. Zajmuje się literaturą modernistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powieści, prawa, traumy oraz studiów nad kulturą wizualną. Jego książka The Copywrights: Intellectual Property and the Literary Imagination (Cornell UP, 2003) zdobyła nagrodę Modern Language Association. Jego artykuły ukazywały się w takich czasopismach, jak „Comparative Literature Studies”, „Critical Inquiry”, „Diacritics”, „Modernism/Modernity”, „Nineteenth-Century Studies”, „Novel”, „Post 45”, „Public Books”, „Theory, Culture, and Society” oraz „Representations”. Przed kilkoma laty Saint-Amour zasiadał w panelu zainicjowanym przez International James Joyce Foundation (IJJF) w celu zbadania historii udzielania zgód oraz kryteriów stosowanych przez spadkobierców Jamesa Joyce’a, a także ogólnego problemu dozwolonego użytku w badaniach naukowych. Saint-Amour zasiada również w radzie naukowej czasopisma open-access „Authorship”. Od 2012 r. pełni funkcję prezesa Modernist Studies Association, w którym wraz z Robertem Spoo współtworzy oddział specjalny ds. dozwolonego użytku. Redagował tom Modernism and Copyright (2011), wydany przez Oxford University Press w ramach serii „Modernist Literature and Culture”. Jego ostatnia książka nosi tytuł Tense Future: Modernism, Total War, Encyclopedic Form.

Seminarium realizowane w ramach grantu badawczego „Literatura nowoczesna i prawo autorskie”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS2/02796.

Zdjęcie: Nomi Stolzenberg.

Komentarze

Dodaj komentarz