1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałbym w swojej aplikacji mobilnej (ogólnodostępnej) wykorzystać kawałki piosenek i ich tekstów. Aplikacja miałaby formę quizu w którym leci kawałek piosenki, następnie jest przerywany i trzeba wpisać (wybrać co powinno być dalej).

Wykorzystanie cudzego utworu wymaga zgody tego, komu przysługują prawa autorskie. Zgoda nie jest wymagana, o ile wykorzystanie mieści się w granicach dozwolonego użytku. Przepisy o dozwolonym użytku to lista dość kazuistycznie ujętych sytuacji, a żaden z nich nie obejmuje sytuacji opisanej w pytaniu wprost.

O ile zatem aplikacja nie zostanie dostosowana tak, aby wpisać się w którąś z tych sytuacji (np. przypadek dozwolonego cytowania), to jej udostępnienie będzie wymagało pozyskania zgód (licencji). Można je uzyskać bezpośrednio od uprawnionych lub (co może być wygodniejsze) za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Trzeba pamiętać, że w przypadku nagrań muzycznych mamy do czynienia z prawami autorskimi, prawami do artystycznych wykonań i prawami do fonogramów – a każde z tych praw podlega innej organizacji zbiorowego zarządzania.