1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy jeśli firma posiada wewnętrzny fork programu na licencji GPLv3, ja dopisuję coś do tego programu, lecz nigdy nie dochodzi do przekazania praw majątkowych, to czy dana firma uzyskuje prawo do korzystania z mojego kodu?

Polskie prawo autorskie wymaga, aby umowa przenosząca prawa autorskie była sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto, przewidziano automatyczne nabywanie praw do programów od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli zatem programista nie jest zatrudniony na umowę o pracę, ani nie podpisał żadnej innej umowy przenoszącej prawa, to prawa te nadal mu przysługują. Natomiast, w wyniku analizy okoliczności współpracy stron może być możliwe uznanie, że doszło do zawarcia umowy licencyjnej. Ustalenie, na co dokładnie ta umowa pozwala może być jednak trudne i jest to dość ryzykowna sytuacja dla wymienionej w pytaniu firmy.

To, że poprawiany kod jest forkiem projektu na GPL nie wpływa na powyższą sytuację bezpośrednio, jednak świadomość tego po stronie programisty może być jakimś argumentem w dyskusji na temat tego, jaka jest dokładna treść zawartej przez strony licencji. Niezależnie jednak od tego, jeżeli firma chce nadal korzystać z tak poprawionego kodu, a zwłaszcza go dalej rozpowszechniać, to może to zrobić jedynie mając co najmniej odpowiednią licencję do programisty. Rozpowszechnienie (udostępnienie podmiotom spoza firmy) powinno ponadto nastąpić zgodnie z GPL, czyli w szczególności wraz z przekazaniem kodów źródłowych. Co do ewentualnych możliwości ograniczenia dostępu do tego kodu zob.: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#DoesTheGPLAllowNDA