1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chcemy wydać na wolnej licencji album o twórczości malarskiej osoby, która zmarła w 1944 r. Obrazy pochodzą z prywatnych zbiorów dalekiej rodziny artysty. Będzie tam też kilka fotografii z jego rodzinnego archiwum.

Utwory twórców, którzy zmarli ponad 70 lat temu są już w domenie publicznej. Oznacza to, że można z nich swobodnie korzystać, jednak nadal należy szanować ich prawa osobiste. Jednym z tych praw jest prawo do decydowania o pierwszej publikacji dzieła, które po śmierci autora wykonują wskazane w ustawie osoby bliskie lub odpowiednie stowarzyszenia twórców (w tym organizacje zbiorowego zarządzania). W opisanej sytuacji trzeba się przede wszystkim upewnić, czy taka decyzja została podjęta przez właściwe osoby.

Album zawierający zdjęcia obrazów oraz zdjęcia samego artysty z rodziną sam będzie najprawdopodobniej utworem, którego czas ochrony zacznie się z datą jego ustalenia. Prawa do tego albumu mogą być zatem udostępnione na wolnej licencji. Przy czym ten, który chce takiego udostępnienia dokonać powinien uzyskać odpowiednio szeroką licencje lub nabyć prawa od autora albumu (poza wskazanym wyżej upewnieniem się, czy odpowiednio poszanowane są prawa osobiste do tych elementów albumu, które są już w domenie publicznej).