1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Zaprojektowałam koszulkę (według wytycznych znajomej), którą sprzedaję. Znalazłam ostatnio ten sam projekt na innych stronach, na koszulkach i kubkach. Co mogę zrobić?

Korzystanie z cudzego utworu bez zgody oraz poza zakresem dozwolonego użytku jest naruszeniem prawa autorskiego. Proste odwzorowanie projektu przez konkurencję na sprzedawanych gadżetach nie będzie mieściło się w dozwolonym użytku, więc taką zgodę te osoby powinny były uzyskać.

Jeżeli zatem tylko projekt jest twórczy, to autorowi przysługuje szereg roszczeń (majątkowych i niemajątkowych), które może realizować polubownie lub na drodze sądowej. Przed wejściem na drogę sądową warto na pewno podjąć próbę skontaktowania się z naruszycielami bezpośrednio lub z pomocą adwokata bądź radcy prawnego, wskazując proponowany sposób zakończenia sprawy.

Zanim jednak do tego dojdzie, z uwagi na zaangażowanie znajomej przy powstaniu projektu warto ustalić charakter jej wkładu i ustalić, czy powstał utwór współautorski, czy też prawa autorskie przysługują tylko jednej osobie (gdyby np. okazało się, że wkład twórczy w projekt wniosła tylko znajoma, to jej tylko przysługiwałyby ewentualne roszczenia).

Nie ma jednego, ustalonego sposobu prowadzenia rozmów z naruszycielami. Warto jednak przedtem dokładnie zapoznać się z listą przysługujących z prawa autorskiego roszczeń i na własne potrzeby ocenić ich zasadność, rozmiar i szanse powodzenia.

W przypadku prowadzenia sprzedaży gadżetów naruszających prawa autorskie przez strony internetowe można doprowadzić do zablokowania dostępu do tych stron kontaktując się z administratorami platform lub hostingodawcami. Jest to tzw. mechanizm notice and takedown uregulowany w art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.