1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Przygotowuję rozprawę doktorską, w której analizuję zagraniczną poezję. Musiałam wobec tego przetłumaczyć wszystkie te wiersze. Czy mogę je wobec tego opublikować? Czy mogę zamieścić je jako załącznik do pracy?

Przytoczenie wierszy w rozprawie doktorskiej (także we własnym tłumaczeniu) musi odpowiadać wymogom określonym w prawie autorskim dla dozwolonego cytowania. W polskim prawie jest to uregulowane w art. 29 pr. aut., który wymaga m.in., aby cytat ograniczał się do fragmentów cudzych utworów, a w całości pozwala przytaczać tylko „drobne utwory” literackie. Musi to być uzasadnione celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie czy analiza. Trzeba wobec tego sprawdzić, czy wszystkie te wymogi są spełnione w odniesieniu do każdego wykorzystanego w rozprawie wiersza.

Generalnie natomiast, rozpowszechnianie tłumaczenia cudzego utworu wymaga zgody autora oryginału. Cytowanie jest tu wyjątkiem, więc wszystkie wymagania dotyczące cytowania trzeba bardzo ostrożnie interpretować.