1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy istnieje jakiś określony termin, kiedy można zgłaszać jakieś nieprawidłowości w opublikowanej książce (jak np. opublikowanie starych zdjęć, do których, według zgłaszającego, autor książki nie miał praw itd.)?

Upływ czasu ma znaczenie dla dochodzenia roszczeń prawnych. Na przykład roszczenia cywilne (np. o odszkodowanie) przedawniają się po 10 latach (w szczególnych przypadkach termin jest krótszy). Osobne zasady dotyczące możliwości ścigania i karania przestępstw obowiązują w prawie karnym.

Przedawnienie oznacza, że danego roszczenia (uprawnienia) nie można skutecznie dochodzić przed sądem. W prawie autorskim nie ma szczególnych zasad dotyczących przedawnienia, więc podlegają one takim samym zasadom.

Przy czym, zwłaszcza w przypadku utworów rozpowszechnianych w internecie, naruszenia praw autorskich mają charakter ciągły, a bieg przedawnienia zaczyna się w takim przypadku dopiero po zaprzestaniu naruszenia (np. po usunięciu utworu ze strony internetowej). Przedawnienie będzie tu miało zatem mniejsze znaczenie praktyczne.

Natomiast możliwość dochodzenia roszczeń prawnych przysługuje tylko autorom (ewentualnie innym osobom posiadającym prawa autorskie, które zostały naruszone). I to tych uprawnionych obowiązują wyżej wzmiankowane terminy przedawnienia. Każda inna osoba może oczywiście zwrócić uwagę naruszycielowi, ale nie ma to bezpośrednich konsekwencji prawnych i nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym.