1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Do czego prowadzi kontynuacja już rozpoczętego dzieła?

Na gruncie prawa autorskiego (bo taki jest jak rozumiem kontekst pytania 🙂 ), z chronionym utworem mamy do czynienia już wtedy, gdy powstanie cokolwiek, co zawiera wkład indywidualnej twórczości.

Dzieło rozpoczęte, które choć nie jest ukończone, ale taki wkład zawiera, jest już objęte prawem autorskim. Dalsze prace nad już rozpoczętym dziełem mogą polegać na dodawaniu kolejnych twórczych wkładów. Wtedy nie dochodzi do „wzmocnienia” samej ochrony prawnej (generalnie nie ma utworów chronionych mniej i chronionych bardziej), ale może to spowodować, że taka ochrona będzie łatwiejsza do wyegzekwowania (np. początkowo utwór może w małym stopniu różnić się od utworów na podobny temat, w trakcie dalszych prac ta różnica może się zwiększyć). Nie jest wykluczone, że dalsze prace mogą także pozbawić dzieło wkładu indywidualnej twórczości.

Jeżeli dalsze prace polegają na tworzeniu kolejnych wersji utworu (które są zapisywane jak np. przy utworach tworzonych na komputerze). To każda z tych wersji może być osobnym utworem lub – stosownie do okoliczności – każda z nich zmodyfikowaną wersją tego samego utworu.

Dalsze prace nad dziełem rozpoczętym przez inną osobę (o ile już przed tą kontynuacją jest ono twórcze), będą prowadziły najprawdopodobniej do powstania opracowania. Wiąże się to z koniecznością uzyskania zgody tej osoby, która rozpoczęła prace nad dziełem, jeżeli opracowanie miałoby zostać rozpowszechniane.