1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy mogę zabronić innym osobom używania logo teatru, które stworzyłam jako jedyny autor?

Autorowi utworu przysługują do niego prawa autorskie osobiste i majątkowe, co między innymi oznacza, że może zakazywać innym korzystania z tego utworu. Nie da się zakazać korzystania w zakresie dozwolonego użytku (jak np. cytowanie), ale oznaczanie teatru cudzym logotypem nie będzie objęte tymi przepisami.

Autor traci możliwość zakazywania korzystania z jego utworu jeżeli przeniesie prawa autorskie lub udzieli na nie licencji. O ile przeniesienie praw lub udzielenie licencji wyłącznej wymaga formy pisemnej (niepodpisana własnoręcznie umowa będzie nieważna) to już udzielenie niewyłącznej licencji może być dokonane w jakiejkolwiek postaci. Oznacza to, że jeżeli doszło do wyraźnego uzgodnienia wykorzystania logotypu, to cofnięcie tej zgody będzie wymagało wypowiedzenia licencji. Takie uzgodnienie musi być jednak wyraźne, a to korzystający będzie je musiał udowodnić przed sądem – a wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy interpretować na korzyść autora.