1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy można wykorzystać w swojej prezentacji slajdy zawarte w prezentacji urzędnika? Prezentacja będzie sporządzona w celach edukacyjnych przez studenta.

Art. 4 ustawy o prawie autorskim zawiera katalog utworów wyłączonych spod ochrony prawnoautorskiej. Takiemu wyłączeniu podlegają np. urzędowe dokumenty i materiały. W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić czy prezentacja stworzona przez urzędnika ma charakter materiału urzędowego, stworzonego w związku z działalnością danego urzędu. Jeżeli tak, co do zasady można bez zgody twórcy wykorzystać taki materiał we własnej prezentacji (w szczególności jeżeli dokonuje tego np. student w celach edukacyjnych).
Niemniej jednak warto pamiętać, że nie każdy materiał stworzony przez urzędnika będzie mieścił się w zakresie art. 4, a w polskim prawie nie ma pewności co do zakresu pojęcia materiał urzędowy.
Podobny problem był już przez nas poruszany tutaj:„http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/627/”.

Jeżeli prezentacja urzędnika jest chroniona prawem autorskim, to jej wykorzystanie do celów edukacyjnych będzie możliwe na podstawie przepisów o dozwolonym użytku, tj. art. 27 lub art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pisaliśmy już o tym szerzej tutaj:”https://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/341/”.

Art. 27 przewiduje dozwolony użytek edukacyjny stanowiąc, że instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu. Co do zasady wykorzystanie w prezentacji cudzych slajdów w celach dydaktycznych nie będzie wymagało zgody twórcy.

Niezależnie od powyższego prezentacja studencka może być uznana za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Wówczas możliwe będzie powołanie się na art. 29 dotyczący dozwolonego cytowania, zgodnie z którym wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
O wymogach stawianych cytatom pisaliśmy tutaj:„https://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/1001/”.
W sytuacji opisanej w pytaniu możliwe więc będzie wykorzystanie w swojej prezentacji slajdów z cudzej prezentacji na podstawie art. 29 w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem pod warunkiem, że autor wyraził na to zgodę lub gdy slajdy były już wcześniej przez niego rozpowszechnione.

Należy także pamiętać, że każdy cytowany utwór lub jego fragment powinien być odpowiednio oznaczony poprzez wymienienie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.