1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałabym moją pracę magisterską opublikować w formie książki. Praca ta powstała na bazie wielu książek. Jednym razem cytuję innego autora, a innym razem zmieniam jego treść. Co do cytatów, nie mam wątpliwości. Zastanawiam się, jak to wygląda z tekstem, który został przekształcony (zmienione zdania, wyrazy itp.). Czy mogę go opublikować jako własny? Czy za każdym razem mam umieścić przypis?

Przekształcanie cudzego tekstu do wykorzystania we własnej pracy magisterskiej nie powinno mieć w ogóle miejsca. Abstrahując od wątpliwości prawnych z tym związanych, jest to praktyka niemająca wiele wspólnego z działalnością naukową, która powinna polegać na upowszechnianiu własnych badań.

Generalnie dopuszczalne jest czerpanie z cudzej pracy wprost (ew. w tłumaczeniu) w postaci cytatów lub powoływanie się na cudze idee, jednak w obu przypadkach konieczne jest wyraźne oznaczanie zapożyczonego fragmentu/pomysłu (ew. tego, że dokonaliśmy tłumaczenia) i podawanie źródła. W kontekście naukowym chodzi tu zwłaszcza o uniknięcie wątpliwości od kogo pochodzi dana wypowiedź i czy nie została ona zniekształcona przez podającego ją autora. Przeformułowywanie cudzych wypowiedzi prowadzi do odwrotnego rezultatu, a na pewno rodzi takie ryzyko.

Niezależnie od powyższego, uczelni przysługuje ustawowy 6-miesięczny termin na opublikowanie pracy magisterskiej, wobec czego publikacja przed upływem tego terminu wymaga uzgodnień z uczelnią.