1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy errata do książki, w której m.in. wskazano brakujące źródło, sporządzona przed złożeniem oskarżenia o plagiat, kwalifikuje się jako poprawka książki usuwająca podstawy do zarzutów o plagiat?

Odpowiedź na to pytanie wymaga przede wszystkim uściślenia znaczenia słowa „plagiat”, którego różne rozumienia przedstawialiśmy w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań.

Tu zakładamy, że chodzi o wąskie rozumienie plagiatu, jako przestępstwa opisanego w art. 115 ust. 1 pr. aut., a polegającego na przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzaniu w błąd co do autorstwa. Nie w każdym przypadku, w którym doszło do takiego przywłaszczenia lub wprowadzenia w błąd dochodzi do przestępstwa, a nie każde takie przestępstwo będzie musiało zostać ukarane. Prawo karne wymaga wystąpienia takich okoliczności jak np. wina. Działania sprawcy po dokonaniu czynu mają także wpływ np. na wymiar kary, a nawet na odstąpienie od jej wymierzenia. Dołączenie do książki erraty może być okolicznością wskazującą na brak lub niższy stopień winy, bądź mogą być przez sąd uznane jako podstawa do zastosowania różnych instytucji pozwalających nie wymierzać kary (zastosować jej niższy wymiar). Wszystko zależy od pozostałych okoliczności sprawy.