1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy pobranie danych przestrzennych (np. zrzut ekranu) z Geoportalu jest legalne?

Geoportal jest serwisem udostępniającym dane przestrzenne zawarte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (podlegającym prawu geodezyjnemu i kartograficznemu). Geoportal powstał w wykonaniu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, wdrażającą do polskiego prawa tzw. dyrektywę INSPIRE. Przepisy te, obok prawa autorskiego, należy uwzględniać przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zakres swobody użytkownika tych danych. W grę wchodzi również ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Regulamin Geoportalu nie pomaga w dokładnym ustaleniu relacji pomiędzy tymi wszystkimi przepisami. Znajduje się tam na przykład postanowienie dopuszczające korzystanie „z zasobów Geoportalu tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim”. W jednym z następnych punktów wskazano jednak, że prawo autorskie należy stosować do tych zasobów z uwzględnieniem art. 4 pr. aut., który wyłącza spod ochrony m.in. materiały i dokumenty urzędowe. Tego typu materiały należą do domeny publicznej i ich wykorzystanie nie podlega żadnym prawno-autorskim ograniczeniom. Nie sposób jednak ustalić, bez udawania się do sądu, czy jest taka cześć Geoportalu, która nie jest materiałem lub dokumentem urzędowym. Zacytowany fragment regulaminu sugeruje, że taka część istnieje, choć tu jednak pojawiają się wątpliwości, dlaczego pozwala się na korzystanie tylko w zakresie użytku osobistego, zapominając niejako o wszystkich postaciach dozwolonego użytku publicznego (regulamin można interpretować tak, jakby użytek ten został zakazany).

Kolejne wątpliwości pojawiają się po lekturze wskazanych na początku ustaw. Np. istnieją przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego lub ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, które wydają się zaprzeczać przepisom prawa autorskiego. Pewnym rozwiązaniem jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, która nakazuje udostępnić taką informację bez istotnych ograniczeń ponownego wykorzystania niezależnie od tego, czy jest ona chroniona prawem autorskim, czy nie. Jednak dysponujący Geportalem Główny Urząd Geodezji i Kartografii broni stanowiska, że ustawa ta nie ma w tym przypadku zastosowania. Stanowiska tego nie podzielił sąd (w odniesieniu do Bazy Danych Obiektów Topograficznych), przy jest to nadal wyrok nieprawomocny, a sprawa trafiła do sądu II instancji.