1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Mam pytanie odnośnie zdjęć umieszczonych na stronach administracji publicznej. Czy można je prawie dowolnie wykorzystywać i na przykład udostępnić w serwisie Wikimedia Commons? I szerzej, czy podobnej interpretacji nie można stosować wobec większości utworów publikowanych przez administrację państwową?

Na gruncie prawa autorskiego, zdjęcia takie mogą stanowić niechroniony materiał urzędowy. Ale nawet w takim przypadku mogą występować ograniczenia korzystania z nich, wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip).

Ustawa ta od niedawna nakazuje udostępniać informacje publiczne do ponownego wykorzystania. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystania, ale ustawa określa zamknięty katalog tych warunków (przekazanie pewnych informacji, przekazywanie informacji w postaci pierwotnej, informowanie o przetworzeniu, zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego). Udip wyraźnie stwierdza, że informacje publiczne stanowiące utwory lub bazy danych mają być udostępnione do dowolnego ponownego wykorzystania (zarówno komercyjnego, jak i niekomercyjnego, zarówno oryginałów, jak i utworów zależnych – art. 23b ust. 3 udip). Przepis ten można rozumieć jako swoistą próbę uniknięcia wątpliwości, czy mamy do czynienia z materiałem urzędowym czy nie.

Jednak nie każde zdjęcie umieszczone na stronach administracji będzie informacją publiczną, choć w orzecznictwie jest ona rozumiana dość szeroko. Przykładem mogą być np. tzw. wykorzystane w szablonie strony zdjęcia z serwisów „stockowych”.

Kolejna wątpliwość dotyczy sytuacji, w których organ administrujący stroną określi inne warunki ponownego wykorzystania niż wynikają one z udip. Często pojawiają się np. lakoniczne zastrzeżenia „wszelkie prawa zastrzeżone” lub np. wyraźne zakazy korzystania komercyjnego, czy też dokonywania zmian (por. np. zastrzeżenia na stronie prezydent.pl).

Jedną z możliwości postępowania w takiej sytuacji jest złożenie wniosku o ponowne wykorzystanie. Zgodnie z udip taki wniosek składa się m.in. wtedy, gdy wnioskodawca chce wykorzystać informację w sposób inny niż zgodnie z warunkami ogłoszonymi przez podmiot zobowiązany. W przypadku, gdy w odpowiedzi na taki wniosek podmiot zobowiązany znowu zaproponuje warunki niezgodne z ustawą, będzie możliwość złożenia sprzeciwu, a następnie odwołania od decyzji (art. 23g ust. 10 i nast. udip).