1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Moja dzielnicowa biblioteka wypożycza audiobooki. Ale robi to w postaci anachronicznej: czytelnik musi przyjść do biblioteki, gdzie bibliotekarka wręcza mu płytę z audiobookiem. Szkoda na to czasu, skoro przecież obecnie takie audiobooki mogłyby być udostępniane czytelnikom w postaci plików przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Czy obecne przepisy prawa pozwalają na to, aby biblioteka prowadziła tę wypożyczalnię w wersji internetowej?

Obecne prawo nie pozwala bibliotekom „przestawić się” na wypożyczanie w Internecie bez uzgadniania tego z podmiotami praw autorskich.

Polskie prawo autorskie pozwala bibliotekom zajmować się udostępnianiem cyfrowym jedynie w bardzo wąskim zakresie – dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie bibliotek (art. 28 pkt 3 pr. aut.).

Udostępnienie przez Internet wykracza poza zakres tego przepisu, a zatem wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Wobec powyższego, biblioteka mogłaby uruchomić „wypożyczalnię internetową” jedynie po uzgodnieniu tej kwestii z autorami i wydawcami audiobooków (względnie, z reprezentującą ich organizacją zbiorowego zarządzania) – co sprowadziłoby się do wynegocjowania stosownej licencji. Na takiej właśnie zasadzie (umowa z ozz) tego typu rozwiązanie funkcjonuje w Norwegii.