1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy wykonanie sztandaru haftem artystycznym kwalifikuje się do zastosowania 50% kosztów uzyskania?

50% koszty uzyskania przychodów, można zastosować przy obliczaniu kwoty podatku dochodowego m.in. jeżeli przychód został osiągnięty z tytułu korzystania z praw autorskich.

Z prawami autorskimi mamy do czynienia w przypadku utworu, czyli dobra niematerialnego zawierającego nawet najmniejszy wkład indywidualnej twórczości. „Indywidualna twórczość” to bardzo nieostre kryterium. W orzecznictwie przyjmuje się jednak bardzo liberalną wykładnię tego pojęcia; sądy często uznawały za utwory dzieła mające niewiele wspólnego z potocznie rozumianą twórczością.

Nie można jednak z góry rozstrzygnąć, że wszystkie dzieła określonego rodzaju są utworami, ani że nimi nie są. Jest to kwestia, którą należy badać indywidualnie. Jest to też pytanie do osoby biegłej z danej dziedziny (np. profesora sztuki), a nie do prawnika. Wiedza prawnicza nie jest adekwatna do ustalenia co w danym dziele jest twórcze, a co nie.