1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy pytania egzaminacyjne z egzaminu lekarskiego z poprzednich lat, dostępne publicznie na stronach internetowych mogą być wykorzystywane komercyjnie, np. w poradniku, programie komputerowym?

Dozwolony zakres korzystania z pytań z państwowych egzaminów zależy od tego, czy są one objęte ochroną prawa autorskiego lub praw do baz danych. Prawo autorskie nie chroni dokumentów i materiałów urzędowych, którymi niewątpliwie mogą być pytania z egzaminu państwowego. Możliwość taką dopuścił zresztą wyraźnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r. (sygn. akt I OSK 678/11), ale nie wypowiedział się w tej kwestii w sposób kategoryczny. Można mieć ponadto wątpliwości, czy każde pytanie testowe cechuje wystarczająca oryginalność, wymagana do objęcia ochroną prawno-autorską.

Alternatywną podstawą prawa wyłącznego do pytań egzaminacyjnych może być ustawa o ochronie baz danych. Ochrona ta dotyczyłaby pobierania i wtórnego wykorzystania bazy (lub jej istotnej części), a nie samych pojedynczych pytań. Istotną przesłanką ochrony bazy danych jest poniesienie „istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości”. Pytania (bazy pytań) do egzaminów państwowych nie powstają w wyniku inwestycji w sensie ekonomicznym (tj. działania obliczonego na zysk), ale w wyniku realizacji zadania określonego w ustawie (pytania byłyby zamawiane, nawet jeżeli państwo nie zarabiałoby nic na organizacji egzaminów). Niemniej jednak, dość powszechnie uznaje się, że organy publiczne mogą powoływać się na prawo do baz danych, wobec czego wykorzystanie pytań egzaminacyjnych może stanowić naruszenie tego prawa, nawet jeżeli same pytania byłyby niechronionymi dokumentami lub materiałami urzędowymi.