1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Stworzyłem program komputerowy, który sam tworzy inne programy lub dzieła artystyczne. Komu przysługują prawa autorskie do efektów działania mojego programu?

Utworem może być tylko efekt działalności człowieka. Nie oznacza to jednak, że twórca nie może w swojej twórczości korzystać z pomocy maszyn, które mniej lub bardziej samodzielnie „tworzą” coś, co następnie twórca wykorzystuje w całości lub w części w swoim dziele.

Utworem jest wytwór, który zawiera choćby minimalny wkład indywidualnej twórczości. Według niektórych, twórczość ta może przejawiać się także w wyborze pomiędzy różnymi tworami natury lub maszyn. Według tej teorii, utworem będzie np. nagranie z kamery przemysłowej, jeżeli to konkretne nagranie zostanie wybrane przez twórcę i np. zgłoszone do konkursu sztuki alternatywnej.

W opisanym powyżej przypadku możemy mieć zatem do czynienia z utworami.

Osobnym problemem jest to, komu przypisać prawa do utworów tworzonych przez program komputerowy. W grę mogą wchodzić co najmniej dwie osoby – twórca programu albo jego użytkownik. Nie ma tu jednak gotowej odpowiedzi, bo zależy ona od okoliczności konkretnej sprawy, a ściśle rzecz ujmując od tego, komu możemy przypisać wkład indywidualnej twórczości wniesiony do utworu.