Prawo kultury

Czy muzyka improwizowana podlega prawu autorskiemu? Czy jeśli nie jest zapisana w postaci fonogramu to w jakikolwiek sposób można rościć sobie prawa do ochrony tak powstałej muzyki przed wykorzystaniem jej przez innych?

Utwór jest chroniony prawem autorskim od momentu ustalenia, czyli uzewnętrznienia. Nie jest konieczne jego utrwalenie. Brak utrwalenia utworu może natomiast prowadzić do utrudnień w dochodzeniu ochrony. Trudniej jest wtedy np. udowodnić autorstwo utworu.