Prawo kultury

Czy jako projektant znaków graficznych (logo) mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy stworzony przeze mnie utwór będzie przypominał inny? Oczywiście działanie to często jest niezamierzone, ale na ten moment każde logo przypomina w mniejszym lub większym stopniu coś, co ktoś już stworzył.

Prawo autorskie nie zakazuje niezależnej twórczości. Stworzenie utworu podobnego do już istniejącego utworu nie będzie zatem naruszało niczyich praw, o ile oczywiście była to naprawdę niezależna twórczość. To trzeba oczywiście udowodnić, co może być trudne.