Prawo kultury

Czy użycie dowolnego utworu jako podkładu muzycznego w filmie typu DemoReel (film promujący umiejętności twórcy) jest dozwolone, jeżeli w napisach końcowych filmu zostanie podane nazwisko autora piosenki? Filmy typu DemoReel z zasady nie są komercyjne więc artyści nie czerpią z nich korzyści majątkowych.

Korzystanie z cudzego utworu wymaga albo uzyskania zgody od osoby uprawnionej, albo ograniczenia zakresu wykorzystania do którejś z określonych w ustawie postaci dozwolonego użytku. Nie ma takiego przepisu, który pozwalałby korzystać bez zgody z cudzych utworów tylko dlatego, że wykorzystanie następuje w materiałach typu portfolio, czy właśnie Demo Reel.

Każde wykorzystanie w takich materiałach podlega takim samym zasadom jak wykorzystanie w innych materiałach. Może być ono dopuszczalne, jeżeli spełnia na przykład przesłanki dozwolonego cytowania.

Wskazanie imienia i nazwiska twórcy (oraz źródła) jest tylko jedną z przesłanek legitymizujących korzystanie z cudzych utworów w ramach dozwolonego użytku. Z drugiej natomiast strony, sam fakt braku korzyści komercyjnych nie jest tu szczególnie istotny (choć niektórzy prawnicy twierdzą, że dozwolony użytek musi być zawsze niekomercyjny).