1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy uczelnia ma wszelkie prawa do pracy dyplomowej. Zakładając że praca jest innowacyjna, jakie prawa ma student do korzystania z własnych rozwiązań w celu osiągnięcia zysku?

Jeżeli nic innego nie wynika z umowy ze studentem, uczelnia nie nabywa praw autorskich do pracy dyplomowej. Ma ona jedynie pierwszeństwo jej publikacji, które wygasa po 6 miesiącach od jej obrony (art. 15a pr. aut.). Korzystanie z rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej nie będzie zresztą co do zasady wkraczało w niczyje prawa autorskie, bo te chronią konkretny sposób wyrażenia, a nie prowadzenie działalności według informacji zawartej w utworze.

Uczelni, albo innej osobie (np. współtwórcy), mogą natomiast przysługiwać prawa własności przemysłowej (np. prawo do uzyskania patentu) na rozwiązania opisane w pracy dyplomowej – jeżeli na przykład wynalazek opisany w pracy powstał w wyniku realizacji umowy łączącej studenta i uczelnię (np. zatrudnienie studenta w ramach projektu badawczego) – art. 11 pwp. Strony mogą różnie te kwestie uregulować w umowie, a obecnie uczelnie zobowiązane są przepisami o szkolnictwie wyższym do wprowadzania tzw. regulaminów własności intelektualnej, które często starają się te kwestie szczegółowo ustalić.