1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Razem z przyjaciółmi założyłem fundację. W ramach jej działań chcemy otworzyć regionalną bibliotekę, która za darmo wypożyczałaby ludziom papierowe książki i czasopisma o tematyce popularnonaukowej. Czy w warunkach polskich taki projekt jest w ogóle możliwy? Czy fundacja może założyć i prowadzić bibliotekę dla osób spoza organizacji? Czy potrzebujemy pozwolenia/licencji wydawców tych książek/czasopism? Czy musimy gdzieś zgłaszać taką działalność?

Art. 28 pr. aut. pozwala bibliotekom na dokonywanie pewnych czynności bez konieczności uzyskiwania zgody autorów i wydawców. Wymieniono tam m.in. nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych dokonywane w zakresie zadań statutowych biblioteki. Samo pojęcie „biblioteki” nie zostało w prawie autorskim zdefiniowane. Ale nawet jeżeli przyjąć, że pojęcie to trzeba rozumieć zgodnie z osobną ustawą o bibliotekach, to jest ono dość pojemne. Zgodnie z tą ustawą, bibliotekę mogą prowadzić podmioty prywatne, w tym fundacje.

Fundacja może zatem powołać bibliotekę. Będzie to wymagało m.in. wpisania działalności bibliotecznej w rozumieniu ustawy o bibliotekach do statutu fundacji oraz dopełnienia pewnych formalności wynikających z tej ustawy (wydanie aktu o utworzeniu biblioteki oraz nadanie jej statutu lub regulaminu zawierających postanowienia wymagane ustawą).

W celu zapewnienia, że działalność biblioteki w zakresie „wypożyczania” mieści się w dozwolonym użytku wynikającym z art. 28 pr. aut. konieczne będzie ponadto, aby „wypożyczanie” odbywało się nieodpłatnie (ustawa o bibliotekach dopuszcza opłaty tylko w niektórych przypadkach i nie mogą one przekraczać kosztów). Udostępniane mogą być tylko „egzemplarze rozpowszechnionych utworów” czyli fizyczne nośniki zawierające utwory, które już kiedyś zostały publicznie udostępnione za zezwoleniem twórcy (czyli np. wydane książki).

Działalność biblioteczna krzyżuje się często z działalnością naukową lub dydaktyczną. W takim przypadku warto zastanowić się, czy fundacja mogłaby powoływać się także na inne przepisy o dozwolonym użytku.