1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Mam zamiar wysłać próbkę swoich tekstów piosenek do wytwórni muzycznej/płytowej. Obawiam się jednak, że moje prace mogą zostać bez mojej zgody wykorzystane na użytek owej wytwórni i że w ten sposób zostanę oszukany. Czy mogę w jakiś sposób ochronić moje teksty przed tym?

Zgodnie z polskim prawem autorskim ochrona utworów nie wymaga od twórcy żadnej aktywności (np. rejestracji). Powstaje z mocy samego prawa z chwilą ustalenia utworu – tj. gdy utwór przybiera określoną, stabilną postać. Przykładowo ustaleniem może być napisanie książki, wykonanie utworu muzycznego, czy wygłoszenie referatu. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z „utrwaleniem” utworu, czyli zapisaniem go na konkretnym nośniku.

Powyższe oznacza, że utwór po powstaniu jest automatycznie zabezpieczony przed nielegalnym korzystaniem.
W przypadku niedozwolonego korzystania z utworu przysługują twórcy określone środki takie, jak żądanie zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody, w tym m.in poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworu, czy też wydania uzyskanych korzyści i inne środki wskazane w art. 79 prawa autorskiego.

Nie można jednak zabezpieczyć się przed skutkami domniemanego naruszenia na przyszłość.