1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Podczas pisania pracy dyplomowej wykonywałam badania. Teraz promotor chciałby je wykorzystać we własnej publikacji i poprosił mnie, żebym mu je udostępniła. Czy mam z nim podpisać jakąś umowę? Chodzi mi tylko i wyłącznie o jednokrotne udostępnienie tych wyników, do publikacji, w której ja nie mogę być uwzględniona jako współautor.

Jeżeli wykorzystanie wyników badań w publikacji będzie polegało po prostu na przytoczeniu określonych informacji (danych), a promotor jest już w ich posiadaniu i nie jest związany żadną tajemnicą, to na takie korzystanie nie potrzebuje on żadnej zgody (umowy). Informacja nie jest co do zasady chroniona i może być swobodnie wykorzystywana.

Zawarcie umowy, a co najmniej udzielenie przez autora wyników zgody na ich wykorzystanie będzie konieczne dla ich legalnego wykorzystania w publikacji wtedy, gdy któraś z wyżej wskazanych okoliczności nie zachodzi. Na przykład, promotor nie jest w posiadaniu tych wyników, albo są one objęte jakąś tajemnicą (np. tajemnicą przedsiębiorstwa) – umowa jest wtedy co najmniej wskazana po to, aby uregulować zasady ich przekazania tak, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Bez uzgodnienia zasad przekazania i wykorzystania wyników na piśmie może wtedy łatwiej dojść do sporu, rośnie też ryzyko nieporozumień co do zasad korzystania tak, aby nie naruszać ewentualnych praw osób trzecich.