1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Prowadzę serwis promujący książki o określonej tematyce. Chcę w nim udostępniać swoje treści na licencji CC-BY-SA, ale czy jest to możliwe jeżeli przy pisaniu moich tekstów opieram się na już istniejących cudzych materiałach? Czy nie naruszę w ten sposób cudzych praw? Czy w ramach takiego serwisu będę mogła podejmować współpracę z firmami komercyjnymi?

Wybór licencji na własne utwory i wykorzystanie przy przygotowaniu tych utworów cudzych materiałów to kwestie w dużej mierze niezależne. Zwłaszcza w przypadku, gdy te cudze materiały będą wykorzystywane bez wkraczania w cudze prawa autorskie – poprzez przejmowanie jedynie zawartych w nich informacji bądź zgodnie z zasadami dozwolonego cytatu (http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=dozwolony-cytat). Wtedy nie będzie dochodziło do naruszenia cudzych praw, a nieobciążony nimi własny utwór można udostępniać na dowolnej licencji.

Jeżeli natomiast zapożyczenia z cudzych utworów przekraczają granice dozwolonego cytowania bądź wręcz polegają na ich opracowywaniu (np. tłumaczeniu), to na korzystanie z tak powstałych nowych utworów konieczna jest zgoda twórców oryginałów (utworów źródłowych). Twórca może wtedy uzależnić swoją zgodę od udostępniania nowego utworu na określonych zasadach, w tym na określonej licencji (tak dokładnie działają klauzule SA w licencjach CC).

Prowadzenie serwisu, w którym materiały udostępniane są na licencji CC i jednoczesna współpraca komercyjna to dość rozległy i wielowątkowy temat, który tutaj możemy omówić tylko skrótowo. Utwory na licencji CC-BY-SA każdy może rozpowszechniać, nawet komercyjnie, więc generalnie nie ma konfliktu pomiędzy tą licencją a prowadzeniem działalności komercyjnej. Podstawowy problem, jaki może się jednak pojawić to niechęć współpracujących z serwisem przedsiębiorców do udostępniania ich treści na takiej licencji, wobec czego materiały w serwisie powinny być wyraźnie oznaczone, na jakiej występują licencji. Bardziej szczegółowa odpowiedź byłaby możliwa po poznaniu konkretnego pomysłu na taką współpracę.