Prawo kultury

Kilka lat temu przekazałam nieodpłatnie kilka swoich artykułów do pracy zbiorowej, która właśnie była w publikacji. Nie podpisałam z wydawcą żadnej pisemnej umowy, zgoda była ustna. Dziś chcę się wycofać ze zgody na publikację. Moje poglądy na opisane w artykułach kwestie się zmieniły i nie chcę, aby nadal publikacja ta była dostępna w sprzedaży. Czy mogę odwołać zgodę?

Brak pisemnej umowy oznacza, że nie mogło dojść do przeniesienia praw, a co najwyżej do udzielenia licencji niewyłącznej. Jeżeli nie było ustaleń co do czasu trwania takiej licencji, to wygaśnie ona automatycznie po upływie 5 lat. Niezależnie od tego, licencję można wypowiedzieć (ustawowy termin wypowiedzenia to „na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego”).

Wypowiedzenie licencji nie pozwala żądać wycofania z obrotu egzemplarzy utworu (wydrukowanych książek), które już zostały do tego obrotu wprowadzone. Takie egzemplarze ich nabywcy mogą swobodnie odsprzedawać lub darowywać (autor może je zatem od nich np. odkupić). Wypowiedzenie licencji wpłynie wobec tego jedynie na możliwość rozpowszechniania kolejnych egzemplarzy lub kopii utworu (nie będzie możliwy dodruk, utwór będzie musiał zostać usunięty ze strony internetowej itd.).