1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy jeśli twórca zastrzeże (stosując odpowiednią licencję CC), że jego utwór nie może być używany w celach komercyjnych, to automatycznie oznacza to, że nie można użyć tego utworu lub odpowiedniego fragmentu w materiale komercyjnym stosując się do zasady cytatu?

Licencje CC nie wyłączają ustawowych zasad dozwolonego użytku. Przepisy prawa autorskiego o dozwolonym cytowaniu nie zawierają żadnego wyrażonego w sposób wyraźny zakazu cytowania do zastosowań niekomercyjnych, ale niektórzy prawnicy na poważnie twierdzą, że wszelki dozwolony użytek może być wyłącznie niekomercyjny. Zakaz ten wywodzą z tzw. trójstopniowego testu, czyli przepisu zgodnie z którym dozwolony użytek nie może godzić w słuszne interesy twórcy i naruszać normalnego korzystania z utworu. Tylko, że przy takiej interpretacji każdy utwór zawierający cytaty musiałby czekać na akceptację autorów użytych w nim utworów przed jakimkolwiek wykorzystaniem generującym przychody – sztuka teatralna przed premierą, książka przed dostarczeniem do księgarni, opinia prawna przed wydaniem klientowi itd.