1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy stworzenie darmowego quizu w internecie dotyczącego wiedzy o jakiejś gry komputerowej, filmu lub książki wymaga uzyskania pozwolenia od autora?

Jeżeli taki quiz istotnie nie czerpałby z chronionej prawem autorskim postaci wyrażenia cudzego utworu, to jego przeprowadzenie nie stanowiłoby naruszenia tego prawa i byłoby możliwe bez uzyskiwania zgody autora. Problem w tym, że granica pomiędzy niechronioną ideą a chronioną postacią wyrażenia nie jest zawsze jasno określona (zob. http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=zakres-ochrony).

Niezależnie od oceny na gruncie prawa autorskiego, posługiwanie się takim quizem w działalności gospodarczej (nieodpłatność quizu nie przesądza, że nie może on być częścią działalności gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona za pośrednictwem strony), należy ocenić z punktu widzenia przepisów o nieuczciwej konkurencji. Tzw. deliktem nieuczciwej konkurencji może być podszywanie się pod innego przedsiębiorcę lub wykorzystywanie jego renomy do własnej sprzedaży. Te, osobne od prawa autorskiego przepisy, należy więc również wziąć pod uwagę, zwłaszcza projektując sposób prezentacji quizu na stronie, powiązanie go z pozostałą prowadzoną na stronie działalnością itd.