1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałbym na swoim blogu publikować streszczenia idei pochodzących z przeczytanych przeze mnie (głównie zagranicznych) książek. Taki artykuł miałby formę informacji o książce i autorze a następnie opisanie zaprezentowanych w niej metod czy pomysłów. Jak się do tego ma prawo autorskie?

Idee nie są chronione prawem autorskim. Chronione są tylko twórcze wyrażenia tych idei. W największym skrócie oznacza to, że można swobodnie informować o czym jest książka, ale własnymi słowami. Kopiowanie i rozpowszechnianie fragmentów książki w postaci oryginalnej lub zmienionej może już wkraczać w prawo autorskie, choć nie zawsze wymaga zgody autora – można np. posługiwać się cudzymi wypowiedziami w granicach dozwolonego cytatu.

W praktyce często trudno ustalić co jest niechronioną ideą, a co chronionym sposobem wyrażenia. Podobnie często trudno ustalić, czy w konkretnym przypadku granice cytatu zostały przekroczone, czy nie.