1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jak będą traktowane napisy / strzałki / komentarze na zrzucie ekranu wklejonym do instrukcji korzystania z programu? Zrzut jest wykorzystywany zgodnie z warunkami dozwolonego cytatu. Czy takie graficzne dodatki wpisana na zrzucie wykracza poza zapożyczenie i jest modyfikacją? Czy nauczyciel może udostępniać taką instrukcję publicznie, np. na stronie www czy tylko na zasadach dozwolonego użytku edukacyjnego?

Modyfikowanie cytowanych treści nie jest w prawie autorskim wyraźnie dozwolone, ale jest powszechną praktyką (np. cytowanie w tłumaczeniu, oczywiście przy oznaczeniu typu [tłum. autora]). Można się też spodziewać, że opisane w pytaniu modyfikacje nie zostaną uznane za naruszenie zakresu dozwolonego cytowania, jeżeli będą się mieścić w zwyczajowo przyjętych granicach i nie spowodują ryzyka błędu co do faktycznego autorstwa poszczególnych elementów.