1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałabym poprowadzić warsztaty dla nauczycieli. Czy mogę wykorzystywać cudzą muzykę do zabaw które sama wymyślę? Czy mogę nagrać na płytę CD wybrane utwory w celu przekazania ich uczestnikom kursu? Jakie opłaty trzeba uiścić w Zaiks?

Prawo autorskie pozwala na korzystanie z cudzych utworów m.in. w celu „zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych”, ale mogą to robić tylko instytucje oświatowe lub naukowe. O ile zatem warsztaty prowadzone będą w ramach takiej instytucji, to jest to możliwe (przy czym o ile rozpowszechniać tu można całe utwory, to zwielokrotniać już tylko fragmenty – czyli nie można ich będzie w całości nagrać na płytę dla uczestników).

W innym przypadku (jeżeli warsztaty są realizowane nie pod egidą instytucji) korzystanie będzie musiało zostać ograniczone do cytowania tych utworów, czyli przede wszystkim do wykorzystania ich tylko we fragmentach w zakresie uzasadnionym celem takim jak nauczanie. W przypadku tworzenia materiałów dydaktycznych nie jest niestety jasne, czy jest to możliwe bez konieczności opłacania wynagrodzenia na rzecz twórców – poza przepisami o cytacie (który nie wymaga takiego wynagrodzenia) istnieją bowiem bardzo podobne przepisy o zamieszczaniu utworów w podręcznikach, za co wynagrodzenie opłaca się za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.